Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Λευκωσία

Ο κος Καποσίτας επέλεξε τις κλινικές που εκτελεί το χειρουργεία του με βάση την υποδομή τους σε επίπεδο χειρουργείου αλλά και την δυνατότητα πλήρους κάλυψης σε όλα τα επίπεδα,ιατρικό,νοσηλευτικό,ΜΕΘ,και ξενοδοχειακής υποδομής.

Στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη χειρουργεί στην Βιοκλινική Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και στην Λευκωσία στο Αρεταίειο Νοσοκομείο και στην κλινική Μητέρα και παιδί (κλινική Παπαπέτρου).

Ο αριθμός των χειρουργείων από το 1990 ξεπερνάει τις 8000 περιπτώσεις και μπορείτε να διαβάσετε περισσότερο αναλυτικά το επίπεδο συνεργασίας του Δρ Νώντα Καποσίτα με τις κλινικές

 www.kapositas.gr