Πλαστική διαφράγματος.

Η πλαστική του διαφράγματος έχει σαν σκοπό να ισιώσει το στραβό ρινικό διάφραγμα.

Κάτω από φυσιολογικές συνθήκες το διάφραγμα βρίσκεται στο κέντρο της μύτης και την χωρίζει σε δυο ίσα μέρη. Όταν όμως αυτό φεύγει από την θέση του (σκολίωση διαφράγματος) στενεύει το ένα ρουθούνι και εμποδίζει την αναπνοή. Πολύ συχνά συνοδεύεται από υπερτροφία της αντίθετης ρινικής κόγχης.

Η σκολίωση περιλαμβάνει το χόνδρινο διάφραγμα αλλά και την οστέινη βάση του (υπερώιος απόφυση άνω γνάθου). Με τοπική ή γενική αναισθησία εργαζόμαστε μέσα από τα ρουθούνια και παρασκευάζουμε το διάφραγμα.

Αφήνουμε πάντα ένα τμήμα χόνδρου σε σχήμα L για στήριγμα της μύτης και το υπόλοιπο το αφαιρούμε και το χρησιμοποιούμε πολλές φορές για τις ανάγκες της ρινοπλαστικής. Στον ίδιο χρόνο γίνεται αποκατάσταση της διογκωμένης κάτω ρινικής κόγχης είτε με υποβλεννογόνια ρίκνωση είτε με τμηματική εκτομή.

Πάντα χρησιμοποιούμε ταμπόν για 1 έως 2 ημέρες. Μετά την αφαίρεση των ταμπόν χρησιμοποιούμε ειδικές αλοιφές αλλά και πλύσεις με φυσιολογικό ορρό.

Επιτρέπουμε στους ασθενείς να φυσούν την μύτη μετά από 1-2 εβδομάδες.