Η χειρουργική επέμβαση.

Στην αρχή της επέμβασης γίνεται τοπική αναισθησία, που περιέχει ένα διάλυμα ξυλοκαίνης και αδρεναλίνης, στην ράχη της μύτης με σκοπό την προσωρινή μείωση της μικρό-απώλειας αίματος και κατά συνέπεια πιο καθαρό χειρουργικό πεδίο για ακριβέστερη επέμβαση.

Υπάρχουν δύο προσπελάσεις στην πλαστική της μύτης: Η κλειστή μέθοδος και η ανοικτή.

Στην κλειστή προσπέλαση οι τομές γίνονται στο εσωτερικό των ρουθουνιών.

Στην ανοικτή μέθοδο μια επιπλέον τομή αόρατη γίνεται σαν ανάστροφο V ή σαν σκαλοπάτι στην στυλίδα (το τμήμα του δέρματος που χωρίζει τα ρουθούνια).

Ο πλαστικός χειρουργός διαχωρίζει τα μαλακά μόρια της μύτης από τον όστεο-χόνδρινο σκελετό. Ο χόνδρος και τα οστά μεταβάλλονται σε σχήμα και οι τομές συρράπτονται.

Αμέσως μετά τοποθετούνται στα ρουθούνια ειδικά ταμπόν για σταθεροποίηση της επέμβασης από μέσα και ένας εξωτερικός νάρθηκας για σταθεροποίηση της επέμβασης από έξω αλλά και για προστασία.

Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε τμήμα χόνδρου ή οστού για μόσχευμα με σκοπό να ενισχύσουμε την μύτη ή να αλλάξουμε το σχήμα της. Συνήθως το χόνδρινο μόσχευμα λαμβάνεται από το διάφραγμα. Εάν οι απαιτήσεις σε μόσχευμα είναι μεγάλες τότε μπορεί να ληφθεί χόνδρος από το αυτί ή τις πλευρές.

Σε περιπτώσεις που χρειάζεται οστούν τότε μπορούμε να πάρουμε από το κρανίο, το λαγόνιο, η τις πλευρές.


Οι τομές στην ρινοπλαστική είναι κρυμμένες εκτός από μια μικρή αόρατη οριζόντια.

Οι τομές δίνουν την δυνατότητα στον πλαστικό χειρουργό να δει το σχήμα των χόνδρων και των οστών από μέσα.

Σχεδιασμός της αφαίρεσης της καμπούρας.

Όταν τα μαλακά μόρια αποκολληθούν το πρώτο που κάνουμε είναι να αφαιρεθεί η καμπούρα που αποτελείται από χόνδρο και οστούν.


Με μπλέ φαίνονται οι άνω πτερυγιαίοι χόνδροι. Με κόκκινο εμφανίζεται η οριζόντια τομή.
Το χόνδρινο τμήμα αφαιρείται με ψαλίδι και το οστέινο με οστεοτόμο
οστεοτόμος και σφυρί
Αφού αφαιρεθεί ο ύβος (καμπούρα) γίνεται λείανση της επιφάνειας με ράσπα.
ράσπες

Στένεμα του άκρορινιου.
Πολλές φορές η άκρη της μύτης είναι φαρδιά. Πολλές τεχνικές υπάρχουν και εξαρτάται από το τι ευθύνεται γι’αυτό.

Τα οστά θα μετακινηθούν προς τα μέσα για να κλείσουν την οροφή

Στο τέλος της επέμβασης χρησιμοποιούνται ειδικά tape που μαζί με τα ταμπόν σταθεροποιούν την νέα μύτη.

Μετά τα tapes μπαίνει ένας νάρθηκας για 1 εβδομάδα.