Ιστορία της Ρινοπλαστικής.

Η επανορθωτική χειρουργική της μύτης πρωτοεμφανίσθηκε από τον ινδό γιατρό Sushruta που θεωρείται και πατέρας της πλαστικής χειρουργικής. Ο ινδός γιατρός έκανε αποκαταστάσεις της μύτης μετά από ακρωτηριασμό τους για λόγους τιμωρίας για εγκλήματα. Μάλιστα το περιέγραψε στο βιβλίο του Sushruta Samhita το 500 πχ.

Οι πρόδρομοι της μοντέρνας ρινοπλαστικής θεωρούνται ο Dieffenbach (1792-1847),και ο Jacques Joseph (1865-1934).Ο John Orlando Roe (1848-1915) πιστεύεται ότι εκτέλεσε την πρώτη κλειστή ρινοπλαστική στις ΗΠΑ το 1887.Μέχρι το 1970 όλες οι ρινοπλαστικές γινόταν κλειστές.

Το 1973 ο Goodman δημοσίευσε ένα άρθρο με τίτλο ‘’ εξωτερική προσπέλαση στην ρινοπλαστική και βοήθησε στην μετέπειτα εξέλιξη της ανοικτής ρινοπλαστικής. Η ανοικτή προσπέλαση επαναπροσδιορίσθηκε από τον Anderson και πήρε με την πάροδο των χρόνων μεγάλη δημοτικότητα και εφαρμοζόταν στην πρωτογενή ρινοπλαστική.

Το 1987 o Jack Gunter που εκπαιδεύτηκε στον Anderson δημοσίευσε ένα άρθρο με θέμα ανοικτή ρινοπλαστική στις επανεγχειρήσεις της μύτης