Ποιοι-Ποιες είναι Υποψήφιοι.

Η ρινοπλαστική μπορεί να γίνει μετά τα 15 στα κορίτσια και μετά τα 17 στα αγόρια.Οι κάτω από τα 18 δεν είναι ιδανικοί υποψήφιοι για πλαστική της μύτης.Μόνο 10% όλων των ρινοπλαστικών εκτελούνται σε άτομα κάτω από τα 19 χρόνια.

Υποψήφιοι –ες για πλαστική στην μύτη είναι τα άτομα πάνω από 18 ετών υγιή που έχουν

  1. Καμπούρα
  2. Μακριά μύτη
  3. Στραβή μύτη
  4. Χονδρή μύτη
  5. Μύτη μετά από τραυματισμό
  6. Επανεγχείρηση
  7. Μύτη που συνοδεύει το λαγώχειλο
  8. Δυσκολία στην αναπνοή (σκολίωση ρινικού διαφράγματος)