Δευτερογενής ρινοπλαστική.

Σαν πρωτογενή ρινοπλαστική αναφερόμαστε όταν η μύτη χειρουργείται για πρώτη φορά είτε για αισθητικούς, λειτουργικούς ή επανορθωτικούς λόγους.

Η επανεγχείρηση γνωστή σαν δευτερογενής ρινοπλαστική είναι αυτή που εκτελείται για να διορθώσει μια ανεπιτυχή πρωτογενή ρινοπλαστική. Μη ικανοποιητική πρωτογενή ρινοπλαστική συναντούμε στο 5-20% των περιπτώσεων.

Υπάρχουν δυο κύριοι λόγοι που εκτελείται μια δεύτερη ρινοπλαστική.

Οι ασθενείς θέλουν να διορθώσουν πάλι την μύτη τους γενικά ή σε κάποιο τμήμα της είτε στην ράχη είτε στο ακρορίνιο.

Η μύτη στην άκρη της μπορεί να φαίνεται πολύ λεπτή είτε το ακρορίνιο να φαίνεται χονδρό. Η δεύτερη περίπτωση είναι η έλλειψη καλής αναπνοής μετά την επέμβαση.

Η δευτερογενής ρινοπλαστική είναι αρκετά σύνθετη γιατί ο ρινικός σκελετός έχει υποστεί μεταβολή λόγω της προηγούμενης ρινοπλαστικής. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε χόνδρινα μοσχεύματα από το διάφραγμα, το αυτί η τους πλευρικούς χόνδρους ανάλογα με την περίπτωση.

Οι περισσότεροι πλαστικοί χειρουργοί που εκτελούν δευτερογενή ρινοπλαστική χρησιμοποιούν την ανοικτή μέθοδο. Αυτό βοηθάει τον πλαστικό να βλέπει καλύτερα τι έχει να διορθώσει.

Μέσω της ανοικτής προσπέλασης αρκετά προβλήματα διορθώνονται στην δευτερογενή ρινοπλαστική