Κίνδυνοι-επιπλοκές.

Αν και η ρινοπλαστική θεωρείται μια ασφαλής επέμβαση όμως κάποιες επιπλοκές μπορούμε να συναντήσουμε.

Η ρινοπλαστική ( www.kapositas.gr ) θεωρείται μια επέμβαση ρουτίνας σε έμπειρα χέρια. Οι επιπλοκές και οι κίνδυνοι που μπορεί να παρουσιασθούν είναι:

1.Αιμορραγία είναι σπάνια. Αντιμετωπίζεται με επιπωματισμό της μύτης.

2.Λοίμωξη είναι σπάνια.

3.Μπορούμε να συναντήσουμε συμφύσεις μέσα στην μύτη οι οποίες απαιτούν λύση γιατί κάποιες φορές εμποδίζουν την αναπνοή.

4.Στην πλαστική του διαφράγματος μπορούμε να δούμε πολύ σπάνια μια οπή που δημιουργεί σφύριγμα στην αναπνοή, αιμορραγία, δημιουργία κρουστών και οφείλεται σε λύση της συνέχειας των βλεννογόνων του διαφράγματος και στις δύο πλευρές.

5.Εφιπιοειδής μύτη (saddle nose deformity). Οφείλεται στην υπερβολική αφαίρεση της ράχης της μύτης κατά την διάρκεια της επέμβασης της ρινοπλαστικής. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί διόρθωση με την χρήση χόνδρινων μοσχευμάτων.

6.Εξωτερική βαλβίδα. Η υπερβολική αφαίρεση χόνδρων από το ακρορίνιο δίνει την εικόνα της λεπτής κολαψαρισμένης μύτης που εμποδίζει την αναπνοή.

7.Εσωτερική Βαλβίδα του μέσου ρινικού σκελετού από υπερβολική αφαίρεση των άνω πτερυγιαίων χόνδρων που δημιουργεί δυσκολία στην αναπνοή και ίσως απαιτήσει διόρθωση με χόνδρινα μοσχεύματα που λέγονται spreader grafts.

8.Ορατά ρουθούνια λόγω υπερβολικής στροφής της μύτης προς τα πάνω.