Ρινοπλαστική. Ν. Καποσίτας Video

Εκπαιδευτικά βίντεο για ρινοπλαστική που αναλύονται τα πάντα για την επέμβαση (πρότυπα ομορφιάς,πότε χειρουργούμε, τεχνικές,ανάρρωση, φωτογραφίες)

Μέρος 1ο

Ανάλυση των σύγχρονων προτύπων του προσώπου και της μύτης,αναλυτικό βίντεο

 

Μέρος 2ο

Σε ποιά ηλικία γίνεται η επέμβαση, ενδείξεις (πότε γίνεται η επέμβαση)

 

Μέρος 3ο

Σχεδιασμός της επέμβασης στο ιατρείο με προσομείωση (computer imaging),τεχνικές

 

Μέρος 4ο

Κλειστή και ανοιχτή ρινοπλαστική και video clip από το χειρουργείο,νοσηλεία

 

Μέρος 5ο

φωτογραφίες ρινοπλαστικής,πότε βγαίνει ο νάρθηκας, ανάρρωση, προφιλοπλαστική (ρινοπλαστική με γενειοπλαστική)