Φωτογραφίες Ρινοπλαστικής - πλαστικής μύτης.

Πρωτογενής Ρινοπλαστική

Η σελίδα μας αυτή αναφέρει μερικά ενδεικτικά περιστατικά ρινοπλαστικής με φωτογραφίες πλαστικής μύτης από το αρχείο του Δρ Νώντα Καποσίτα.

Η ρινοπλαστική είναι μια επέμβαση που σχεδιάζεται διαφορετικά για κάθε υποψήφιο. Αυτό την χαρακτηρίζει σαν μια από τις απαιτητικές επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής.

Στις περισσότερες περιπτώσεις διορθώνουμε μαζί με την ρινοπλαστική και το διάφραγμα που παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στην αναπνοή. Η καμπούρα,η χοντρή μύτη,η γαμψή μύτη,η αποτυχημένη ρινοπλαστική είναι μερικές από τις περιπτώσεις που αναφέρονται εδώ.


Αφαίρεση ράχης (καμπούρας), χειρουργική ακρορρινίου, πλάγιες οστεοτομίες

Αφαίρεση καμπούρας, χειρουργική ακρορρινίου, πλάγιες οστεοτομίες, πλαστική διαφράγματος

Αφαίρεση καμπούρας, πλάγιες οστεοτομίες


Αφαίρεση καμπούρας, χειρουργική ακρορρινίου, πλάγιες οστεοτομίες, πλαστική διαφράγματος


Αφαίρεση καμπούρας, χειρουργική ακρορρινίου, χόνδρινα μοσχεύματα

Αφαίρεση καμπούρας, χειρουργική ακρορρινίου, πλάγιες οστεοτομίες, πλαστική διαφράγματος

 

Δευτερογενής Ρινοπλαστική

Πλαστική χειρουργική ακρορρινίου, με χρήση χόνδρινων μοσχευμάτων από το διάφραγμα και το αυτί.

Χειρουργική ακρορρινίου, χόνδρινο μόσχευμα στη ράχη της μύτης


χειρουργική ακρορρινίου, διόρθωση ελαφρώς της ράχης της μύτης


Διόρθωση ακρορρινίου με χόνδρινα μοσχεύματα


Διόρθωση ελαφρώς της ράχης της μύτης, χειρουργική ακρορρινίου με χόνδρινα μοσχεύματα από το διάφραγμα, πλαστική διαφράγματος

 

Για περισσότερες φωτογραφίες κάντε κλικ εδώ