Φωτογραφίες Ρινοπλαστικής - πλαστικής μύτης.


Πρωτογενής Ρινοπλαστική

Ρινοπλαστική φωτογραφίες πριν και μετά από περιπτώσεις ρινοπλαστικής και πλαστικής μύτης από περιστατικά του Νώντα Καποσίτα


Αφαίρεση ράχης (καμπούρας), χειρουργική ακρορρινίου, πλάγιες οστεοτομίες

Αφαίρεση καμπούρας, χειρουργική ακρορρινίου, πλάγιες οστεοτομίες, πλαστική διαφράγματος

Αφαίρεση καμπούρας, πλάγιες οστεοτομίες


Αφαίρεση καμπούρας, χειρουργική ακρορρινίου, πλάγιες οστεοτομίες, πλαστική διαφράγματος


Αφαίρεση καμπούρας, χειρουργική ακρορρινίου, χόνδρινα μοσχεύματα

Αφαίρεση καμπούρας, χειρουργική ακρορρινίου, πλάγιες οστεοτομίες, πλαστική διαφράγματος

 

Δευτερογενής Ρινοπλαστική

Πλαστική χειρουργική ακρορρινίου, με χρήση χόνδρινων μοσχευμάτων από το διάφραγμα και το αυτί.

Χειρουργική ακρορρινίου, χόνδρινο μόσχευμα στη ράχη της μύτης


χειρουργική ακρορρινίου, διόρθωση ελαφρώς της ράχης της μύτης


Διόρθωση ακρορρινίου με χόνδρινα μοσχεύματα


Διόρθωση ελαφρώς της ράχης της μύτης, χειρουργική ακρορρινίου με χόνδρινα μοσχεύματα από το διάφραγμα, πλαστική διαφράγματος

 

Για περισσότερες φωτογραφίες κάντε κλικ εδώ