Σχεδιασμός της επέμβασης στο ιατρείο

Το μυστικό της επιτυχίας μιας τέτοιας επέμβασης είναι η καλή επικοινωνία μεταξύ του γιατρού και της υποψηφίας η του υποψηφίου. Στη συνάντηση αυτή, ο γιατρός θα πρέπει να ακούσει τις προσδοκίες της ενδιαφερόμενης-ου και μετά τη λήψη του ιστορικού και τη κλινική εξέταση , να εξηγήσει το τι πραγματικά μπορεί να γίνει.

Η μέθοδος που ακολουθούμε στην κλινική αξιολόγιση μιάς μύτης

  1. Λήψη του ιατρικού ιστορικού
  2. Ακούμε προσεκτικά τι θέλει ο ενδιαφερόμενος-η να διορθώσει και τα καταγράφουμε.
  3. Στο εξεταστήριο εξετάζουμε την ανατομία της μύτης απ’εξω αλλά και το διάφραγμα για ύπαρξη σκολίωσης ή αξιολόγιση ενός παλιού τραυματισμού.Παράλληλα εξετάζονται και οι κάτω ρινικές κόγχες για ‘υπαρξη υπερτροφίας.
  4. Λαμβάνονται φωτογραφίες με την ψηφιακή μας φωτογραφική μηχανή και στην συνέχεια εφαρμόζονται στο υπολογιστή

Η χρήση του software της προσομοίωσης, μέσω μιας ψηφιακής κάμερας (simulation surgical image) , του αποτελέσματος μιας ρινοπλαστικής, στο πρόγραμμα των Windows xp,vista και windows 7 της microsoft, βοηθά εντυπωσιακά την υποψηφία-o να πάρει μια εικόνα, του μετεγχειρητικού αποτελέσματος αλλά και τον πλαστικό χειρουργό να επικοινωνήσει καλύτερα με τον ασθενή.

Η εμπερία του πλαστικού χειρουργού παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να εφαρμόσει τις πολλές υπάρχουσες τεχνικές σε κάθε περίπτωση διαφορετικά μια και η κάθε μύτη είναι διαφορετική από άτομο σε άτομο μια και η ανατομία είναι διαφορετική. Συνεπώς κάθε μύτη αναλύεται και σχεδιάζεται στο ιατρείο με την σύμφωνη γνώμη του υποψηφίου-ας και το πλάνο εκτελείται στο χειρουργείο

Η επιθυμία του ασθενούς σχετικά με το αποτέλεσμα που έχει στο μυαλό του έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε κάθε φορά.

Πιο κάτω θα δείτε μερικά παραδείγματα που χρειάζονται διαφορετικές τεχνικές για να φθάσουμε στο αποτέλεσμα που θέλουμε.

Διόρθωση μόνο της ράχης της μύτης και πλάγιες οστεοτομίες χωρίς να πειράξουμε το ακρορρίνιο

Αφαίρεση της καμπούρας,μείωση του μήκους της μύτης,απελευθέρωση της ρινοχειλικής γωνίας,οστεοτομίες.


Διορθωτική ρινοπλαστική:

  1. αφαίρεση ραχιαίου διαφράγματος,
  2. spreader garfts χόνδρου στους άνω πτερυγιαίους χόνδρους,
  3. διαφραγματικός χόνδρος στους κάτω πτερυγαίους χόνδρους για αποκατάσταση της εισολκής του ακρορινίου αλλά και των βαλβίδων έξω και έσω.

 

 

 

Μετατραυματική δυσμορφία της μύτης με καταστροφή του διαφράγματος.Ο ασθενής αντιμετωπίσθηκε με 5 πλευρικά χόνδρινα μοσχεύματα
Περισσότερες φωτογραφίες στο: http://www.kapositas.gr/rinoplastiki.php